El.g.atsv.kompl.AMBI PUR Ocean Mist 20ml


€6,26
€313,00/l
Izcelsmes valsts:
Spānija
Zīmols:
AMBI PUR
Piegādātāja kontaktinformācija:
"Sanitex" SIA, Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas nov. LV-2111. Tālr.: +371 67798677. www.sanitex.lv.
Piegādātājs:
maxima

Apraksts
El.g.atsv.kompl.AMBI PUR Ocean Mist 20ml
PAPILDUS INFORMĀCIJA
UZMANIBU! H315 - Kairina ādu H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām P102 - Sargāt no bērniem Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs P280 - Izmantot aizsargcimdus P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu Ūdens daudzumu P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu P331 - NEIZRAISĪT vemšanu P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes piemērotā vietējā atkritumu savākšanas sistēmā

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU UN APRAKSTS

Faktiskais produkta izskats var nedaudz atšķirties no attēlā redzamā. Saņemtās preces var būt citā iepakojumā un izskatīties savādāk vai atškirties pēc formas. Aprakstā sniegtā informācija par produktu ir vispārīga un tādēļ tā nevar tikt uzskatīta par identisku informācijai uz produkta iepakojumu. Informācija uz produkta iepakojuma ir pilnīgāka un var nedaudz atšķirties no informācijas, kas sniegta produktu aprakstā. Mēs vienmēr iesakām lasīt un sekot informācijai uz izstrādājuma iepakojuma. Akcijas preču daudzums ir ierobežots.

Latviešu

  • English
  • Русский