+371 29712886
Katru dienu no 8 līdz 21 h
E-pasts:

Loterijas noteikumi
BARBORA vasaras loterija

Preču loterijas “Barbora vasaras loterija” noteikumi 

1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA “Patrika”, reģ. nr. 40103851036, juridiskā adrese:  “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111, - turpmāk Pārdevējs.  
2. „Barbora vasaras loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.   
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem. 
4. Loterijas norises teritorija – interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. 
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. jūlijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 2. septembris. 
6. Loterijas prece: pirkums interneta veikalā www.barbora.lv vismaz 50.00 EUR vērtībā. 50.00 EUR summā nedrīkst būt iekļauti aizlieguma produkti (alkohols, tabaka, medikamenti). 
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. 
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.  
9. Loterijā nevar piedalīties SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.  
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. augustam, jāveic pirkums vismaz 50.00 EUR vērtībā interneta veikalā www.barbora.lv. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai: 
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.barbora.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, saskaņotā rēķina numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas. 
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma saskaņotā rēķina numurs un dalībnieka tālruņa numurs.  
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs. 
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un saskaņotā rēķina numuru. 
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.  
11.1.Vienu saskaņotā rēķina numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.  
12.Ja viens saskaņotā rēķina numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas saskaņotā rēķina numurs/saskaņotā rēķina numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais. 
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus saskaņotos rēķinus. 
14.Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
"Itaka" ceļojumu dāvanu karte 1 1500.00 1500.00
"Zērglis" lidojuma dāvanu karte 2 55.00 110.00
"Smart Bike" nomas dāvanu karte 2 35.00 70.00
"Aerodium" lidojuma dāvanu karte 2 45.00 90.00
Gumijlēkšanas dāvanu karte 2 60.00 120.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1890.00

*Piedāvājums neattiecas uz pēdējā brīža piedāvājumiem un ceļojumiem laika posmā – 28.10.2019-03.11.2019, 24.12.2019-26.12.2018, 23.12.2018-03.01.2020.


15.Loterijā tiek noteiktas 9 (deviņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:  

Izlozes norises laiks Periods par kādu noteik izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
08.07.2019. plkst. 11:00 01.07.2019. plkst. 00:00 - 07.07.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Smart Bike" dāvanu karte 2 (divi)
15.07.2019. plkst. 11:00 08.07.2019. plkst. 00:00 - 14.07.2019. plkst. 23.59 1 (viena) "Aerodium" dāvanu karte 2 (divi)
22.07.2019. plkst. 11:00 15.07.2019. plkst. 00:00 - 21.07.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Zērglis" dāvanu karte 2 (divi)
29.07.2019. plkst. 11:00 22.07.2019. plkst. 00:00 - 28.07.2019. plkst. 23:59 1 (viena) gumijlēkšanas dāvanu karte 2 (divi)
05.08.2019. plkst. 11:00 29.07.2019. plkst. 00:00 - 04.08.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Smart Bike" dāvanu karte 2 (divi)
12.08.2019. plkst. 11:00 05.08.2019. plkst. 00:00 - 11.08.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Aerodium" dāvanu karte 2 (divi)
19.08.2019. plkst. 11:00 12.08.2019. plkst. 00:00 - 18.08.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Zērglis" dāvanu karte 2 (divi)
26.08.2019. plkst. 11:00 19.08.2019. plkst. 00:00 - 25.08.2019. plkst. 23:59 1 (viena) gumijlēkšanas dāvanu karte 2 (divi)
02.09.2019. plkst. 11:00 01.07.2019. plkst. 00:00 - 01.09.2019. plkst. 23:59 1 (viena) "Itaka" dāvanu karte 2 (divi)
16.Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā. 
17.Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. 
18.Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 
19.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 9 (deviņi) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 9 (deviņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).   
20.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 2. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.barbora.lv. 
21. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.  
22.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 16. septembrim. Pēc šī datuma balva vairs netiks izsniegta un pāries Pārdevēja īpašumā. 
23.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs saskaņotais rēķins ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu. 
24.Pirkuma rēķinā ir jābūt redzamam – atbilstošajam saskaņotā rēķina numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto rēķina numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preču pirkumam vismaz 50.00 EUR vērtībā laika posmā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. augustam. 
25.Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta. 
26.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā. 
27.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 
28.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.  
29.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.  
30.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 17. septembrim ar norādi Loterija “Barbora vasaras loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.  
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 17. septembra, neizraisa juridiskas sekas. 
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.  
31.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu. 
32.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.  
33.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.barbora.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

BOSCH loterija

Preču loterijas “Bosch loterija” noteikumi 

1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs ir UAB “SPARK LT”, reģ. nr. 304139541, juridiskā adrese: Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilnius, LT03145, Lithuania, - turpmāk Pakalpojumu sniedzējs.  
2. „Bosch loterija” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, - turpmāk Loterijas rīkotāji.   
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem. 
4. Loterijas norises teritorija – interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs. 
5. Loterijas norises sākuma datums ir 2019. gada 1. jūlijs. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 2. septembris. 
6. Loterijas prece: pirkums interneta veikalā www.barbora.lv vismaz 19.99 EUR vērtībā. 19.99 EUR summā nedrīkst būt iekļauti aizlieguma produkti (alkohols, tabaka, medikamenti). 
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. 
8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 5. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.  
9. Loterijā nevar piedalīties UAB “SPARK LT”, SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.  
10.Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 1. septembrim, jāveic pirkums vismaz 19.99 EUR vērtībā interneta veikalā www.barbora.lv. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai: 
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, saskaņotā rēķina numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas. 
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma saskaņotā rēķina numurs un dalībnieka tālruņa numurs.  
10.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs. 
10.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un saskaņotā rēķina numuru. 
11. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.  
11.1.Vienu saskaņotā rēķina numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā. 
11.2.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi.  
12.Ja viens saskaņotā rēķina numurs tiek reģistrēts vairākkārt, par derīgu tiek uzskatīts tas saskaņotā rēķina numurs/saskaņotā rēķina numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais. 
13.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Dalībniekam, piedaloties loterijā, IR obligāti nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus saskaņotos rēķinus. 
14.Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
BOSCH ledusskapis 1 562.65 562.65
Bosch virtuves kombains - blenderis 9 193.60 1742.40
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2305.05
15.Loterijā tiek noteiktas 9 (deviņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:  
Izlozes norises laiks Periods par kādu noteik izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
08.07.2019. plkst. 11:00 01.07.2019. plkst. 00:00 - 07.07.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
15.07.2019. plkst. 11:00 08.07.2019. plkst. 00:00 - 14.07.2019. plkst. 23.59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
22.07.2019. plkst. 11:00 15.07.2019. plkst. 00:00 - 21.07.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
29.07.2019. plkst. 11:00 22.07.2019. plkst. 00:00 - 28.07.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
05.08.2019. plkst. 11:00 29.07.2019. plkst. 00:00 - 04.08.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
12.08.2019. plkst. 11:00 05.08.2019. plkst. 00:00 - 11.08.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
19.08.2019. plkst. 11:00 12.08.2019. plkst. 00:00 - 18.08.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
26.08.2019. plkst. 11:00 19.08.2019. plkst. 00:00 - 25.08.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
02.09.2019. plkst. 11:00 01.07.2019. plkst. 00:00 - 01.09.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves kombains - blenderis 2 (divi)
02.09.2019. plkst. 11:00 01.07.2019. plkst. 00:00 - 01.09.2019. plkst. 23:59 1 (viens) Bosch virtuves ledusskapis 2 (divi)
16.Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīgā, 6. stāvā. 
17.Izlozēs balvām tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozētais laimētājs nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņa reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti. 
18.Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 
19.Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 10 (desmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot 10 (desmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).   
20.Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 2. septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv. 
21. Laimesta ieguvēji par laimesta saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.  
22.Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2019. gada 16. septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Pakalpojumu sniedzēja īpašumā. 
23.Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs saskaņotais rēķins ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu. 
24.Pirkuma rēķinā ir jābūt redzamam – atbilstošajam saskaņotā rēķina numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto rēķina numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam preču pirkumam vismaz 19.99 EUR vērtībā laika posmā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 1. septembrim. 
25.Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta. 
26.Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā. 
27.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 
28.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.  
29.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.  
30.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu iela 37-63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2019. gada 17. septembrim ar norādi Loterija “Bosch loterija”, pilnībā izklāstot 
iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.  
30.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 17. septembra, neizraisa juridiskas sekas. 
30.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.  
31.Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu. 
32.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.  
33.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.